Navštívte Dolinu Veľkej bielej vody v ktoromkoľvek období a v roklinách Slovenského raja nájdete ozajstný pokoj.

Tieto dych-berúce zážitky môžete stráviť v našom Horskom penzione „Chata Piecky“ v týchto termínoch za zvýhodnené ceny.


Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.4.46/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20100525/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0